Ve středu 11.dubna 2018 nebudou objednávky zpracovávány. Děkujeme za pochopení!

Osobní údaje a soubory Cookies

Tato listina podrobně rozebírá politiku společnosti DERMITAGE s.r.o., IČ 28485599, se sídlem Praha 1, Ostrovní 2059/4, PSČ 11000, Česká republika (dále jen «Dermitage») v oblasti ochrany soukromí při přístupu na její e-shop přes internetovou síť na adrese www.eshop.dermitage.cz, (dále společně jen «Stránky» nebo «stránky»).

Dermitage respektuje vaše obavy týkající se důvěrného charakteru osobních údajů a informací zpracovávaných v souvislosti s vašimi návštěvami našich Stránek. Tato listina vám umožňuje dozvědět se více o charakteru a způsobu nakládání s osobními údaji, které nám na Stránkách sdělujete, a dále o původu a použití elektronických stop zpracovávaných při návštěvě našich Stránek. Nakonec vás také chceme informovat o vašich právech.

Tato listina je tedy důležitá pro vás, kteří chcete získat pozitivní zkušenost a zároveň důvěru v naše služby, stejně jako je důležitá pro nás, kteří si přejeme odpovídat přesným a komplexním způsobem na vaše otázky a plně zohledňovat vaše přání.

Tato listina doplňuje «Obchodní podmínky» a «Jak nakupovat» Stránek a vztahuje se na všechny osobní údaje a elektronické stopy shromážděné a zpracované při vaší návštěvě na našich Stránkách. Bez vašeho souhlasu jsme oprávněni zpracovávat pouze takové vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo pro plnění smluv, které s vámi uzavíráme. V ostatních případech zpracováváme vaše osobní údaje pouze v případě, že jste se zpracováním vašich osobních údajů udělili souhlas.

Dermitage může tuto listinu kdykoliv s okamžitou účinností měnit. O takové změně vás vždy informujeme. Pokud bude tato listina pozměněna takovým způsobem, že bude vyžadován váš souhlas, opět vás o něj požádáme. Aktuální verze naší politiky ochrany soukromí je neustále k dispozici na našich Stránkách.

V případě potřeby jakýchkoliv informací nás můžete rovněž kontaktovat. Pracovníci Dermitage Vám jsou k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 18 hod na telefonním čísle 603 163 330

 

 

Obsah 
1. Všeobecné informace
2. Právo na informace, vysvětlení, přístup, opravu, doplnění a likvidaci 
3. Správa osobních údajů naší společností
4. Cookies a elektronické stopy
5. Funkce «Sdílení na sociálních sítích»
6. Použití údajů


1. Všeobecné informace

 

Dermitage může prostřednictvím Stránek shromažďovat osobní údaje sdělené zejména v rámci vytváření účtů na Stránkách, při realizaci Objednávek nebo při zápisu do našeho věrnostního programu.
Dermitage oznámila zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje, které Dermitage shromažďuje, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými českými právními předpisy.

 

 


2. Právo na informace, vysvětlení, přístup, opravu, doplnění a likvidaci

Máte právo na informace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Máte právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu. Můžete nás také požádat o vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů a požadovat jejich blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace, pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo zákonem. Tato svá práva můžete vykonávat prostřednictvím Zákaznického servisu Dermitage : 
- poštou:  Praha 1, Ostrovní 2059/4, PSČ 11000, Česká republika
- e-mailem: obchod@Dermitage.cz 
- nebo prostřednictvím odkazu na zrušení zasílání obchodních sdělení, který je uveden v dolní části každé elektronické pošty, kterou vám Dermitage zasílá.

V případě jakýchkoliv problémů se můžete obrátit na pracoviště Dermitage na výše uvedeném kontaktu.

 

 

3. Správa osobních údajů naší společností

 

3.1 Způsoby shromažďování dat

Při vaší registraci na Stránkách shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím formuláře v rubrice «Můj účet». Dermitage tak může získat přístup k vašemu jménu, příjmení, datu narození, e-mailové adrese, číslu věrnostní karty a IP adrese. Kromě toho vás můžeme požádat, abyste nám sdělili následující nepovinné informace:
fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, pohlaví, věk, barva očí, typ pleti, informace o platbě (číslo bankovního účtu, typ platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty). Pokud jste velkoobchodní zákazník, shromažďujeme ještě informace: fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo,

 

Při realizaci Objednávky způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím formuláře v rubrice «Vytvoření účtu zákazníka». V rámci těchto úkonů shromažďujeme, kromě výše uvedených údajů shromážděných už při registraci, také další údaje: vaši poštovní adresu (fakturační a dodací, pokud se liší) a informace, které se týkají způsobu platby (číslo bankovní karty, jméno držitele bankovní karty). Zaškrtnutím příslušného políčka souhlasíte s tím, že můžeme uchovávat také vaše bankovní spojení (typ karty, číslo karty a datum konce platnosti karty), abyste jej nemuseli zadávat znovu při příštích Objednávkách. V daném případě společnost Dermitage neuchovává kryptogram vaší bankovní karty. Tyto informace můžete kdykoliv odstranit v rubrice «Můj účet». Pokud údaje z vašeho účtu nevymažete, zůstanou zde vedeny až do konce platnosti vaší bankovní karty.

Informace, které shromažďujeme a které jsou pro nás nezbytné, abychom mohli reagovat na vaše požadavky, jsou ve sběrných formulářích označovány hvězdičkou. Pokud tato povinná pole nevyplníte, nebudeme schopni na vaše požadavky reagovat.

Pokud se rozhodnete kontaktovat náš zákaznický servis prostřednictvím nástrojů na Stránkách, které Dermitage dává k dispozici, jakými jsou například funkce instant messaging s některým z našich poradců, použijeme informace, které jste již na Stránkách uvedli. Zejména se jedná o informace související s vytvořením zákaznického účtu (uvedené výše) potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu tzv. šitou na míru a efektivně reagovat na vaše požadavky. Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje takto použity, můžete před použitím nástrojů kliknout na «odhlásit se».

Konečně, pokud si budete prohlížet jakékoliv odkazy na našich Stránkách, může server Dermitage automaticky rozeznat IP adresu vašeho počítače (jedná se o číslo, které identifikuje každý počítač připojený na internet). IP adresa má tvar XXX.XXX.XXX.XXX nebo UDID vašeho telefonu (jedná se o číslo, které identifikuje typ telefonu, který je připojen k internetu). UDID se skládá ze 40 znaků.

 

 

3.2 Účel

Osobní údaje, které od vás získáváme při každé návštěvě stránek nebo při každé Objednávce, jsou nezbytné pro využívání služeb, které vám nabízíme na Stránkách a/nebo pro vyřizování vaší Objednávky Dermitage a jejími poskytovateli služeb. Tato činnost zahrnuje detekování podvodů na internetu týkajících se platebních prostředků, prevenci a vyřizování platebních nedostatků (a to včetně neuskutečněných plateb) a zachovávání práv společnosti Dermitage v rámci její obchodní činnosti.

Kromě toho mohou být vaše údaje použity, s výhradou vašich práv, k tomu, abychom vás mohli informovat elektronickou poštou o produktech, službách a nabídkách, které Dermitage nabízí.

Dále si vyhrazujeme právo shromažďovat a zveřejňovat informace vygenerované z profilů návštěvníků našich stránek, a to aniž bychom uváděli údaje umožňující zjištění identity, jakými jsou jména a adresy těchto návštěvníků.

Můžeme rovněž shromažďovat statistické informace, abychom se dozvěděli, jakým způsobem návštěvníci naše Stránky využívají (frekvence návštěv na jednotlivých stránkách Stránek, prodejní statistiky, odkud návštěvníci Stránek pochází atd.).

Informace týkající se profilů návštěvníků Stránek si Dermitage uchovává a jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu, především za účelem provádění průzkumů trhu.

 

A konečně, prostřednictvím Dermitage může zákazník, který předem udělil výslovný souhlas, dostávat e-maily s obchodními nabídkami produktů nebo služeb poskytovanými uvedenými Obchodními partnery Dermitage nebo tuto poštu dostávat přímo od těchto partnerů.

 

3.3 Uchovávání dat

Data jsou uchovávána po nezbytnou dobu, která nepřekračuje dobu účelnou, pro kterou byla data shromážděna.

 

 

3.4 Příjemci údajů

Shromážděné osobní údaje jsou určené Dermitage.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek mohou být zejména pro účely jejich účelného zpracování, jak je uvedeno výše, detekování podvodů souvisejících s platebními prostředky, správou věrnostních karet a řízením marketingových operací organizovaných Sephorou nebo jejími partnery předány následujícím partnerským společnostem :

 

 

 

 

Osobní údaje, kromě fotografií, mohou být předány i společnostem se sídlem v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany ve smyslu směrnice č. 95/46/ES. Dermitage v těchto případech uzavírá s dotyčnými příjemci osobních údajů smlouvy, které mají za účel zajistit odpovídající úroveň ochrany, a to v souladu se smluvními doložkami schválenými Evropskou Komisí.

 

3.5 Zabezpečení a důvěrný charakter údajů

Dermitage usiluje o to, aby zaváděla veškerá užitečná opatření na ochranu informací důvěrného charakteru a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a zabránila tomu, aby tyto údaje nebyly zkresleny, poškozeny, zničeny, nebo aby k nim měly přístup nepovolané třetí osoby. Opatření na úrovni technického a organizačního zabezpečení jsou v souladu s profesními pravidly, zejména pokud jde o instalované informační systémy. Společnost však nemůže kontrolovat veškerá rizika spojená s fungováním internetu, a oznamuje proto návštěvníkům Stránek, že přes veškerá opatření mohou existovat rizika související s jejich použitím a fungováním.

 

 

4. Cookies a elektronické stopy

 

4.1 Co jsou to « Cookies »?

«Cookie» je krátký textový soubor, který může být uložen do prostoru k tomu určenému na harddisku vašeho koncového zařízení (např. počítače, tabletu, smartphonu atd.), a to díky zvolenému webovému prohlížeči, který používáte při návštěvě našich Stránek. Tento soubor «cookie» umožňuje tomu, kdo jej vyslal, identifikovat koncové zařízení, na kterém je uložen, a to po dobu trvání uložení nebo do vypršení jeho platnosti. Při návštěvě našich Stránek je možné, že se informace týkající se elektronické stopy vašeho koncového zařízení na našich Stránkách uloží do souborů «cookies» instalovaných ve vašem koncovém zařízení.

 

Při vaší první návštěvě našich stránek vás informujeme o používání cookies pomocí informačního banneru umístěného v horní části stránky. Dalším pohybem na Stránkách, když je tento banner zobrazen, dáváte souhlas s použitím cookies. Svůj souhlas můžete prostřednictvím banneru také odepřít. V takovém případě nebudeme do vašeho koncového zařízení žádné cookies instalovat.

 

Parametry týkající se cookies můžete kdykoliv změnit také přímo na Vašem koncovém zařízení (viz odstavec 4.5 Vaše volby týkající se cookies). Níže naleznete více informací týkající se cookies a způsobu, jakým můžete spravovat parametry, které se k těmto cookies vztahují.

 

4.2 Cookies používané na našich Stránkách

Když vstoupíte na naše Stránky, můžeme (samozřejmě s výhradou vašeho nesouhlasu) nainstalovat do vašeho koncového zařízení různé cookies, které nám umožní rozpoznat prohlížeč vašeho koncového zařízení během doby platnosti dotyčného cookie. 

Cookies, které používáme, nám umožňují :
- vypracovávat statistiky objemů návštěv a používání různých prvků našich Stránek (navštívené rubriky a obsah, průběh), které nám umožňují zvýšit zájem o naše služby a zlepšit jejich ergonomii; 
- zpracovávat celkový počet námi uveřejněných reklam na našich reklamních plochách, identifikovat tuto reklamu, počet odpovídajících zobrazení, počet uživatelů, kteří si reklamu zobrazili a případně i další akce provedené těmito uživateli na stránkách, na které je tyto reklamy odkázaly, a dále spočítat dlužné částky aktérům reklamního řetězce (komunikačním agenturám, reklamní režii, stránky/podpory vysílání) a zpracovat statistiky;
- přizpůsobit prezentaci našich Stránek reklamním preferencím vašeho koncového zařízení (používaný jazyk, rozlišení, používaný operační systém atd.) při vašich návštěvách na našich Stránkách podle zařízení a vizualizačních nebo čtecích programů, které vaše koncové zařízení obsahuje;
- přizpůsobit zobrazený reklamní obsah na vašem koncovém zařízení našim reklamním prostorám podle lokalizace (zeměpisné délky a šířky), předané vaším koncovým zařízením s vaším předchozím souhlasem;
- pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje, především pak elektronický kontakt, ať už při vaší registraci nebo při vašem přístupu k některé z našich služeb, budeme vám po spárování těchto dat s elektronickými stopami vašeho koncového zařízení moci například zasílat na vaše koncové zařízení elektronické průzkumy nebo v rámci reklamních prostor, které používáme, zobrazovat reklamy vám připravené na míru, které by vás mohly zajímat;
- ukládat do paměti informace z formuláře, který jste na našich Stránkách vyplnili (při registraci nebo přístupu k vašemu účtu), nebo informace týkající se produktů, služeb, nebo možností, které jste si zvolili na našich Stránkách (zvolená služba nebo obsah nákupního košíku atd.);
- zpřístupnit vám veřejné i osobní prostory na našich Stránkách, jako například váš účet, a to díky identifikátorům nebo případně údajům, které jste nám již dříve svěřili;
- zavádět bezpečnostní opatření, v jejichž důsledku můžete být například požádáni, abyste se znovu připojili k určitému obsahu nebo určité službě po delší časové odmlce.

4.3 Cookies vysílané na naše Stránky třetími osobami

Vysílání a používání cookies třetími osobami podléhá opatřením na ochranu soukromí, která uplatňují tyto třetí osoby. O souborech cookies, o nichž víme, a o prostředcích, které máte k dispozici k provedení volby týkající se těchto cookies, vás informujeme.

 

 

4.4 Cookies vysílané v souvislosti s aplikacemi třetích osob, které jsou začleněny do našich Stránek

Můžeme na naše stránky umístit počítačové aplikace třetích osob, které vám umožní sdílet obsah našich Stránek s jinými osobami, uvědomit je o vaší návštěvě nebo jim sdělit váš názor týkající se obsahu našich Stránek. To se především týká tlačítek «Sdílet» a «To se mi líbí», které pocházejí ze sociálních sítí (jako jsou Facebook, Twitter atd.).

 

Sociální síť, z níž pochází takové aplikační tlačítko, vás může díky tomuto tlačítku identifikovat, a to ačkoliv jste jej při návštěvě našich Stránek nepoužili. Tento typ aplikačního tlačítka může také umožnit příslušné sociální síti, aby sledovala váš pohyb na našich Stránkách. Postačí k tomu mít na vašem koncovém zařízení aktivován účet na dané sociální síti (otevřená relace) během vašeho pohybu na našich Stránkách.

 

Nemáme žádnou kontrolu nad postupy používanými sociálními sítěmi pro shromažďování informací týkajících se vašeho pohybu na našich Stránkách a nad jejich přidružením k osobním údajům, které mají tyto sociální sítě k dispozici. Doporučujeme vám proto, abyste se informovali o opatřeních k ochraně soukromí uplatňovaných na těchto sociálních sítích a seznámili se s účely (zejména reklamními) použití informací o pohybu na stránkách, které mohou být získávány právě pomocí aplikačních tlačítek.

 

Ochranná opatření uplatňovaná na sociálních sítích vám musí především poskytnout možnost volby na těchto sociálních sítích, zejména při nastavení parametrů vašich uživatelských účtů na každé z těchto sítí.

 

 

4.5 Vaše možnosti týkající se cookies

Máte více možností, jak cookies spravovat. Nastavením parametrů některým z níže uvedených způsobů budete schopni změnit vaše elektronické stopy na internetu a také vaše přístupové podmínky k určitým službám vyžadujícím použití cookies.

 

Můžete kdykoliv podle vlastního výběru upravit vaše preference týkající se cookies pomocí níže uvedených prostředků.

 

 

4.5.1 Volby nabízené vaším prohlížečem

Můžete váš prohlížeč nastavit tak, aby se cookies ukládaly do vašeho koncového zařízení, nebo naopak tak, aby byly odstraněny, a to buď systematicky, nebo podle pokynů odesílatele daného cookie. Také si můžete nakonfigurovat váš prohlížeč tak, abyste měli možnost povolit nebo odmítnout uložení cookie před tím, než se do vašeho koncového zařízení uloží. Pro více informací navštivte naši rubriku «Jak nastavit preference podle vámi používaného prohlížeče?».

 

 

(a) Souhlas s cookies

 

Uložení cookie do koncového zařízení zásadně podléhá vůli uživatele koncového zařízení, který ji může kdykoliv a zdarma vyjádřit nebo změnit prostřednictvím nastavení, které mu nabízí jeho prohlížeč.

Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili uložení cookies do vašeho koncového zařízení, mohou být cookies integrované do stránek a obsahů, které jste navštívili, dočasně uloženy do určeného prostoru vašeho koncového zařízení. Budou zde čitelné pouze pro jejich odesílatele.

 

 

(b) Odmítnutí cookies

 

Pokud odmítnete uložení cookies do vašeho koncového zařízení nebo pokud odstraníte ty, které už do něho byly uloženy, nebudete moci využívat určité funkce, které jsou potřebné pro přístup k určitým částem našich Stránek (obsahu nebo službám, které vyžadují vaši identifikaci). Stejná situace nastane, pokud bychom my nebo naši poskytovatelé nemohli rozpoznat pro potřeby technické kompatibility typ prohlížeče použitého vaším koncovým zařízením, jeho jazykové parametry a znázornění nebo zemi, ze které se zdá být vaše koncové zařízení připojeno na internet.

V takovém případě nejsme odpovědní za možné důsledky spojené se zhoršeným fungováním našich služeb, které vyplývají z nemožnosti Dermitage nahrát nebo zobrazit cookies nezbytné k fungování Stránek, které jste odmítli nebo vymazali.

 

 

(c) Jak spravovat cookies podle typu prohlížeče, který používáte?

 

Pro správu cookies a vašich voleb je konfigurace každého prohlížeče různá. Je popsána v pomocném menu vašeho prohlížeče, které vám umožní se dozvědět, jakým způsobem můžete měnit nastavení cookies. 

Pro Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Block-or-allow-cookies, 
Pro Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ a https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=cs_CZ, 
Pro Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=en,
Pro Firefox™: https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies, 
Pro Opera™: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

 

 

4.5.2 Cookies Flash© od Adobe Flash Player™

Adobe Flash Player™ je počítačovou aplikací, která umožňuje rychlé rozvinutí dynamických obsahů za použití programovacího jazyka Flash. Flash (a aplikace stejného typu) ukládá do paměti parametry, preference a historii používání těchto obsahů díky podobné technologii jako v případě cookies. Nicméně Adobe Flash Player™ spravuje tyto informace, stejně jako váš výběr, prostřednictvím jiného rozhraní, než které je poskytováno vaším prohlížečem. 

Pokud je vaše koncové zařízení schopno zobrazovat dynamický obsah pomocí jazyka Flash, doporučujeme vám, abyste navštívili nástroje správy cookies Flash na http://www.adobe.com/cz/.

 

 

4.5.3 Pokud sdílíte vaše koncové zařízení s dalšími osobami

Pokud je vaše koncové zařízení používáno vícero osobami a pokud stejné koncové zařízení disponuje vícero prohlížeči, nemůžeme vám s jistotou zajistit, že služby a reklama určené pro vaše koncové zařízení budou odpovídat historii vašeho užívání tohoto koncového zařízení a že nebudou ovlivněny použitím zařízení jiným uživatelem.

 

Sdílení vašeho koncového zařízení s jinými osobami, potažmo konfigurace parametrů vašeho prohlížeče z hlediska cookies, závisí výhradně na vaší volbě a jste za ně sami odpovědní.

 

5. Funkce «Sdílení na sociálních sítích»

 

Na sociálních sítích máte možnost sdílet určité informace nebo obsah (produktovou kartu, výsledek virtuálního líčení...), které jsou na našich Stránkách. Toto zveřejnění je doprovázeno sdělením zpracovaným Dermitage, které však může být individualizované. Kliknutím například na tlačítko «To se mi líbí» nebo «Sdílet na Facebooku» je obsah exportován servery Dermitage a odeslán (nahrán) na internetovou stránku Facebooku. Toto použití následně podléhá podmínkám použití zmíněné internetové stránky Facebook, které vám doporučujeme navštívit. Obsahy exportované z našich stránek na sociální sítě jsou zcela na vaši odpovědnost. Dermitage nemůže být v žádném případě odpovědná za jakékoliv použití, provoz nebo kroky uskutečněné poté, kdy byl daný obsah exportován z jejích Stránek.

 

 

6. Použití údajů


Dermitage nepřevádí ani neprodává osobní údaje třetím osobám, pokud jste k tomu nedali výslovně váš souhlas nebo takový postup nevyžaduje plnění zákonných povinností Dermitage. Pokud je Dermitage donucena zákonem nebo soudem k tomu, aby sdělila osobní údaje, které se vás týkají, zavazuje se, že vás bude v rámci svých možností o tomto postupu informovat (to neplatí, pokud se Dermitage rozumně domnívá, že vás informovat nesmí především s ohledem na své povinnosti plynoucí ze zákona nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci). S ohledem na stav technologií, a to zejména těch obecně používaných v telekomunikačních sítích, nemůže Dermitage zaručit zejména důvěrný charakter, integritu ani ověření pravosti e-mailů, které Dermitage zasíláte nebo které od ní dostáváte.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.