Ochrana osobních údajů

Webové stránky jsou provozovány společností Dermitage, s.r.o., IČO:

28485599 se sídlem Ostrovní 2059/4, Praha 1, Nové Město, PSČ 110

00 (dále jen „dermitage). Ve smyslu účinných právních předpisů na

ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů) („GDPR“), je dermitage správcem Vašich

osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a

prostředky zpracování, zjednodušeně tedy ten, kdo rozhoduje o tom,

proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány.

Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu

nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z

uvedených informací rozumět.

E-mail: obchod@dermitage.cz

Korespondenční adresa: Železná 14, Praha 1, Nové Město, PSČ 110

00

1.JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Identifikační údaje, které zahrnují především jméno, příjmení.

Kontaktní údaje, které zahrnují e-mailovou adresu, fakturační

adresu, doručovací adresu, telefonní číslo, případně členství v našem

věrnostním programu;

Finanční údaje, které zahrnují především informace o platební kartě a

bankovním účtu;

Údaje o nákupech, které zahrnují především podrobnosti o nákupu a

zpracování objednávek (např. číslo objednávky, částku k úhradě,

měnu, případnou slevu, způsob dopravy, počet položek, číslo

produktu atd.); záznamy o platbách, které jsme od Vás obdrželi

(případně o platbách, které jste Vy obdrželi od nás) a podrobnosti o

dalších produktech, které jste od nás obdrželi, a komunikaci týkající

se Vašich objednávek;

Technické údaje, které zahrnují především podrobnosti o zařízeních,

které používáte pro přístup k našim webovým stránkám, IP adresu,

přihlašovací údaje, uživatelské jméno a heslo, typ a verzi prohlížeče,

nastavení časového pásma a umístění a informace o používaném

operačním systému;

Údaje o preferencích, které zahrnují především informace o Vašich

nákupech, objednávkách, zájmech, které se týkají našich produktů, a

dále pak zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli.

Nad rámec výše uvedeného také shromažďujeme, používáme a

sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické

údaje. Agregované údaje mohou být odvozeny z Vašich osobních

údajů, ale nejsou považovány za osobní údaje, neboť Vás z nich není

možné identifikovat. Agregované údaje nám pomáhají například určit

procento uživatelů přistupujících k určité funkci našich webových

stránek.

2. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás, a to když své

osobní údaje zadáte na našich webových stránkách (např. když

vyplníte formulář) nebo s námi komunikujete ať už elektronicky,

poštou, telefonicky nebo jakkoliv jinak. Jde zejména o případy, kdy

- si vytvoříte účet nebo nakoupíte na našich webových stránkách;

- se přihlásíte k odběru našeho newsletteru;

- se stanete členem našeho věrnostního programu;

- nás kontaktujete, protože máte dotaz, nebo abyste nahlásili

problém (např. telefonicky či e-mailem).

Některé údaje o Vás získáváme automaticky. Jedná se zejména o

technické údaje o Vašem zařízení, údaje o tom, jakým způsobem

využíváte naše webové stránky („údaje o využívání našich

webových stránek“), a údaje o tom, když nedokončíte některou z

činností na našich webových stránkách (např. když necháte zboží v

košíku nebo nedokončíte svou objednávku). Tyto údaje získáváme

pomocí souborů cookies a dalších obdobných technologií.

Vaše osobní údaje nám v některých případech poskytují třetí

strany. Jedná se především o technické údaje od poskytovatelů

analytických nástrojů (např. Google), kontaktní a finanční údaje a

údaje o historii nákupů od poskytovatelů platebních a doručovacích

služeb.

3.JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro

daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Pro

každý účel zpracování pak jako správce osobních údajů musíme mít

právní základ. V Dermitage zpracováváme osobní údaje, když:

- nám k tomu udělíte souhlas;

- je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. abychom mohli zpracovat

Vaši objednávku a odeslali Vám objednané zboží, ale také abychom

Vás mohli obsloužit v rámci naší zákaznické podpory);

- máme na zpracování za konkrétním účelem oprávněný zájem;

- nám právní předpis ukládá pro určitý účel osobní údaje

zpracovávat.

4.PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

 

 

Účel zpracování

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní základ zpracování

Zřízení uživatelského účtu

pro nového zákazníka

-identifikační

-kontaktní

- nezbytnost pro plnění

smlouvy

Zpracování a doručení Vaší

objednávky (včetně

aktualizací o stavu

objednávky, zpracování

plateb a prevence

podvodného jednání)

-identifikační

-kontaktní

- finanční

-technické

- nezbytnost pro plnění

smlouvy

Komunikace s Vámi (včetně

zasílání jakýchkoliv informací,

které si od nás vyžádáte,

informací o změnách

týkajících se našich

obchodních podmínek a této

informace o zpracování

osobních údajů)

-identifikační

-kontaktní

- údaje o Vašich preferencích

- nezbytnost pro plnění

smlouvy

- oprávněný zájem

Správa a zlepšování naší

obchodní činnosti a našich

webových stránek (např.

řešení problémů, analýza dat, testování a údržba systému)

-identifikační

-kontaktní

- finanční

-technické

- údaje o tom, jak využíváte naše

Webové stránky

- oprávněný zájem (na

rozvíjení naší podnikatelské

činnosti, správného

nastavení organizačních

opatření a IT a předcházení

podvodnému jednání)

Personalizace obsahu

zobrazovaného na našich stránkách a online reklam (včetně měření účinnosti

takových reklam)

-identifikační

-kontaktní

- finanční

-technické

- údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky

-oprávněný zájem (na tom,

abychom věděli, jak

zákazníci využívají naše

webové stránky, mohli je

dále zlepšovat, rozvíjet naši

obchodní činnost a

marketingové strategie)

Využití analytických

softwarových nástrojů za

účelem zlepšení našich

webových stránek,

marketingu, a zvýšení

spokojenosti zákazníků

-technické údaje o tom, jak využíváte

Naše webové stránky

-oprávněný zájem (na tom,

abychom byli schopni

rozlišit druhy zákazníků

podle toho, o které z našich

produktů mají zájem,

zlepšovali naše webové

stránky a mohli zlepšovat

naše marketingové

strategie)

Zasílaní informací o

nabídkách, které by Vás

mohly zajímat (přímý

marketing), včetně novinek a

upozornění na promo akce (prostřednictvím e-mailu)

-identifikační

-kontaktní

- finanční

-technické

- údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky

- oprávněný zájem (na

rozvíjení naší obchodní

činnosti)

Zasílání připomenutí o

nedokončených činnostech

na našich webových

stránkách (např. o

objednávce nebo věcech

odložených v košíku)

-identifikační

-kontaktní

- údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky

- oprávněný zájem (na

zvyšování spokojenosti

našich zákazníků)

 

5. DOBA PO KTEROU VAŠE OSOBNÍ UDAJE ZPRACOVÁVÁME A

UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak

je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho,

abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby

osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného

zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti

zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního

titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku. Pokud

vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,

nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

6. KOMU VAŠE OSOBNÍ UDAJE ZPŘÍTUPŇUJEME?

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

- s našimi dodavateli, především přepravními společnostmi, s

dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli

statistických a databázových softwarových nástrojů, a případně s

jinými subjekty, které nám poskytují své služby;

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů

povinni Vaše osobní údaje sdílet se třetími osobami (například s

orgány veřejné správy atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

7. COOKIES

Na našich webových stránkách využíváme tzv. cookies, tj. krátké

textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení

našich webových stránek. Díky cookies můžeme identifikovat způsob,

jakým s obsahem webových stránek pracujete, a tím personalizovat

naši komunikaci vůči Vám.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Některé nebo

všechny soubory cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které

již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a možností jejich

blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít např.

na stránce www.aboutcookies.org, nebo na internetových

stránkách jednotlivých prohlížečů. Vezměte prosím v úvahu, že

pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich

webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost

a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

8. JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE ZPRACOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME

VAŠE OSOBNÍ UDAJE?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v

elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné

podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi

zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní

opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše

osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím,

poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se

zpracovateli, kteří pro nás jako správci zpracovávají Vaše osobní

údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena

adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a

zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů

jsou vázaní mlčenlivostí. Vaše osobní údaje zpracováváme na území

České republiky a případně v dalších zemích Evropské unie. Do

jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVÁ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCHO

ÚDAJŮ

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít

následujících práv:

Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké

osobní údaje o Vás zpracováváme včetně práva na kopie

osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše

osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné,

máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.

Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit

s žádostí o vymazaní Vašich osobních údajů, které

zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů

není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.

Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v

případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši

potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás

požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud

Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na

nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně

zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na

dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení

a my budeme v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů

pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.

Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které

zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově

čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého

uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své

právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní

údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění

smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se

domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených

právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u

jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen

dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany

osobních údajů.

10. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti

zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy,

když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný

zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním

základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše

údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu

oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty

nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní

údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme

závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy

nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování

pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje za pro

tento účel zpracovávány.

11. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPALTNIT?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených

práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu

uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své

právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých

případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez

zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší

žádosti.

12. ZMĚNY INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu

upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo

jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v

úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít

významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným

vhodným způsobem (např. e-mailem). Doporučujeme, abyste

informaci o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak

informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete

chránit své soukromí.

POSLEDNÍ VERZE ÚČINNÁ KE DNI 28.5.2018